کانتر آشپزخانه

تعداد : 2
کانتر آشپزخانه

با برترین جنس‌های کانتر آشپزخانه بیشتر آشنا شوید (بخش دوم)

آشپزخانه یکی از مهم ترین اجزای خانه محسوب می شود و انتخاب مبلمان آشپزخانه، مانند کابینت، بر کاربردی بودن این فضا، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. همه ی کار آشپزی و آماده سازی غذا بر روی کانترهای آشپزخانه انجام می شود.بنابراین ...
13 مهر 98
مشاهده بیشتر
کانتر آشپزخانه

با برترین جنس‌های کانتر آشپزخانه بیشتر آشنا شوید (بخش اول)

آشپزخانه یکی از مهم ترین اجزای خانه محسوب می شود و انتخاب مبلمان آشپزخانه، مانند کابینت، بر کاربردی بودن این فضا، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. همه ی کار آشپزی و آماده سازی غذا بر روی کانترهای آشپزخانه انجام می شود.بنابراین ...
7 مهر 98
مشاهده بیشتر